Heb je een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking? Dan komt jouw werkgever mogelijk in aanmerking voor een loon- en/of begeleidingspremie individueel maatwerk (IMW).

Met de premies individueel maatwerk kan een werkgever de eventuele extra kosten voor de organisatie die een arbeidsbeperking met zich meebrengt of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren. Dit vergroot de kansen op werk voor personen met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt.

De begeleiding moet gebeuren door een gekwalificeerde begeleider individueel maatwerk. Bedrijven kunnen zelf instaan voor deze begeleiding of een externe partner inschakelen. Synkroon is geregistreerd als erkende dienstverlener Individueel Maatwerk binnen het departement Werk en Sociale Economie en is met meer dan 30 jaar ervaring dé geknipte partner om werknemers en werkgevers hierbij te begeleiden! Door tussenkomst van VDAB is deze begeleiding kosteloos voor de werkgever en werknemer.

Voor wie is Individueel Maatwerk (IMW)?

voor werknemers en werkzoekenden

Heb je een gezondheidsprobleem of een arbeidsbeperking? Contacteer dan VDAB om jouw arbeidsbeperking te erkennen en de loon- en/of begeleidingspremie individueel maatwerk aan te vragen.

voor werkgevers

Heeft een van jouw werknemers extra ondersteuning nodig door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan kan je hiervoor een financiële compensatie aanvragen in de vorm van een loon- en/of begeleidingspremie individueel maatwerk. De loonpremie komt tegemoet in extra kosten om iemand met een arbeidsbeperking te werk te stellen, bijvoorbeeld een tegemoetkoming in aangepast materiaal, een lager werktempo, een aangepast uurrooster met extra pauzes, ... De begeleidingspremie geeft je de mogelijkheid om de werknemer met een arbeidsbeperking te begeleiden op de werkvloer. Voorwaarde: Jouw werknemer moet eerst zelf een ondersteuning Individueel Maatwerk aanvragen en toegekend krijgen via VDAB.

voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd- of bijberoep en heb je een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk. Je moet zelf een ondersteuning Individueel Maatwerk aanvragen en toegekend krijgen via VDAB.

Meer info

Je kan individueel maatwerk voor werknemers of zelfstandigen alleen online aanvragen. Dat kan via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie.

Bezoek de website: www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk

Interesse? Vragen? Contacteer ons
Dit project wordt ondersteund door