regio Zuiderkempen

Via KANZ ondersteunen we mensen met een complexe problematiek in de regio Zuiderkempen richting activering in de breedste zin van het woord. We zetten samen met de deelnemers stappen naar een verhoogde zelfredzaamheid op alle levensdomeinen, een waardevolle plek en/of een zinvolle bijdrage in de maatschappij. De partners bieden een integrale dienstverlening aan die outreachend, aanklampend en op maat is van de deelnemer in een kwetsbare situatie.

Centraal in de begeleiding van de deelnemers staat de trajectgezel die fungeert als coach, vertrouwenspersoon, vraagverhelderaar en expertisezoeker. Op basis van de noden van de deelnemers kan de expertise van het expertiseteam op maat ingezet worden ter ondersteuning van het traject van de deelnemer.

De partners Arktos, Emino, Synkroon, CGG Kempen, CAW De Kempen, Ligo Kempen, Randstad Risesmart, VDAB en de lokale besturen van Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt en Hulshout maken samen de start van dit dynamische partnerschap in de regio Zuiderkempen en zetten een lerende partnerschapswerking op.

Voor wie is KANZ?

KANZ wil de sociale positie van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.

Meer info

Het Lokaal Partnerschap KANZ ging van start op 1 januari 2024 en kent een duurtijd van 6 jaar. Het project wordt gefinancierd door Europa WSE, de Vlaamse Overheid, de Lokale Besturen en VDAB.

Interesse? Contacteer ons