De aanhouder wint

WERKPLEK:  Alfons Smet Residenties

foto
foto

Hieronder het relaas van het toch wel bijzondere traject bij Synkroon van Heidi C.

Heidi is een eerste keer gestart bij Synkroon in november 2019, na een lange tijd te zijn weggeweest van de arbeidsmarkt o.w.v. ziekte. Toen ze groen licht van de mutualiteit om terug aan het werk te gaan, is ze via VDAB bij jobcoach Steven terecht gekomen.

De CV van Heidi was heel uitgebreid, veel verschillende werkgevers, met korte en lange opdrachten, veelal in onthaal/administratieve rollen in verschillende sektoren. Een bewuste keuze volgens Heidi om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Haar jobdoel was ook duidelijk omlijnd, ze wilde een administratieve functie uitoefenen in een woonzorgcentrum of ziekenhuis. En ook hier zat er een hele ervaring achter. Na haar eerste zware ziekte periode ( 2013) heeft Heidi zich succesvol herschoold naar Zorgkundige ( met grote onderscheiding) omdat deze rol haar echt is beginnen interesseren en appreciëren tijdens de revalidatie van haar ziekte. Hier heeft ze dan een 2-tal jaren in gewerkt, tot dit fysiek echt wel te zwaar bleek te zijn, waardoor ze voor een 2de keer langdurig van de arbeidsmarkt zou weg zijn.

Omdat het jobdoel van Heidi snel duidelijk en helder was, zijn we dan ook redelijk snel richting de werkvloer kunnen gaan, met een eerste stage bij WZC Kempenerf Dessel als Onthaal en Administratief Medewerker ( dec 2019 – jan 2019). Succesvol, maar toch een beetje stroef omdat de stagebegeleiding wat te protectief omging met de jobinhoud. Een 2de verkennende stage hebben we snel daarna kunnen opstarten bij WZC De Witte Meren Mol in een administratief ondersteunende rol ( maa 2020 – apr 2020). Deze verliep ook heel positief en uit de evaluaties en observaties was Heidi echt al lid van het administratieve team. Corona, met een eerste lockdown, gooide echter roet in het eten en de stage ( + het eventuele positieve gevolg) werd stopgezet. In juni/juli 2020 hebben we na overleg de stage terug gestart, maar de mogelijke tewerkstelling achteraf, zat er niet meer in.

Ook de vraag om bij AS Residenties Dessel ( een woonzorgcentrum in dezelfde straat als waar Heidi woont) aan de slag te gaan via een stage, kreeg een eerste keer een negatief antwoord.
Daarna zijn we samen gaan solliciteren, om mogelijk via een vacaturegerichte stage ergens aan de slag te gaan. Niet echt heel succesvol omdat veel werkgevers o.w.v. de covid-epidemie niet echt open stonden om nieuwe werknemers in dienst te nemen, laat staan in de gezondheidssector of ouderenzorg.
En toen, eind september 2020 sloeg het noodlot weer toe voor Heidi. Wegens langdurige afwezigheid o.w.v. ziekte, zeker tot februari 2021, is het traject stopgezet. Uiteindelijk is ze tot en met mei 2021 weg geweest van de arbeidsmarkt.

Heidi is dan in juni 2021 in een 2de traject bij Synkroon gestapt, terug bij jobcoach Steven. Het jobdoel was nog hetzelfde gebleven. En Heidi gaf ook aan van graag enkel vacaturegericht te werken omdat het financiële plaatje ook rol is beginnen spelen. We zijn dan ook gestart met een sollicitatietraining. Samen hebben we haar CV up-to-date gebracht en haar op een degelijke manier een motivatiebrief te schrijven. Ook de voorbereiding op een sollicitatiegesprek werd doorgenomen en ingestudeerd. Heidi heeft ook een diepgaande gesprekstraining gedaan bij onze collega Nathalie. Deze ervaring heeft er zeker voor gezorgd dat Heidi sterker en gemotiveerder richting arbeid keek.

Daarna zijn we gestart met solliciteren, vooral naar administratieve rollen in woonzorgcentra, dokterspraktijken en ziekenhuizen in haar regio. Ook bij AS Residenties hebben we voor een 2de keer gesolliciteerd, maar eigenlijk zonder al te veel succes. Dikwijls kreeg ze feedback dat ze niet de juiste ervaring had, of dat er gekozen is geweest voor meer aansluitende profielen. Ook omdat Heidi maar maximum 24 kan/mag werken, ving ze op vele plaatsen bot, omdat de meeste administratieve rollen voltijds zijn opgezet. Ook de nasleep van Corona speelde nog wel wat parten. Heidi’s motivatie ebde stilaan weg en we hebben dan ook haar jobdoel uitgebreid naar andere sektoren, zoals administratief bediende in de bouwsector of transportsector.

Tot we in september 2021 een vruchtbaar gesprek hebben gehad met het ziekenhuis in Geel, die Heidi graag een stage, en mogelijk iets meer, wilden aanbieden op de dienst facturatie. Voor Heidi niet direct in haar jobdoel, maar ze wilde de ervaring zeker niet missen. Uiteindelijk is dit een zeer succesvolle stage (okt 2021- nov2021) geweest dat leidde naar een tijdelijke tewerkstelling van 2 maanden ( dec2021 – jan 2022), ter vervanging van een langdurig zieke. Heidi heeft dit heel graag gedaan en heeft er veel bijgeleerd, maar spijtig kon dit vervangingscontract niet worden verlengd.

We hebben dan samen nog enkele sollicitaties gedaan, waarbij een administratieve functie bij het Vlaams Adoptiebureau in Geel er is uitgekomen als reële mogelijkheid. Het sollicitatiegesprek was heel goed en Heidi heeft zich daarin als sterke kandidate kunnen “verkopen”. Spijtig is dit niet kunnen doorgaan owv nieuwe Vlaamse wetgeving en een reorganisatie binnen deze vzw.

En toen heeft jobcoach Steven terug contact opgenomen met AS Residenties Dessel. En … derde keer goeie keer … want deze keer reageerde de directeur van het woonzorgcentrum meteen en positief. Door de uitbreiding van de faciliteiten, was er inderdaad een nood aan extra ondersteunend personeel, vooral in de administratieve afdeling. Na een korte stage van een 3-tal weken, zal Heidi op 22/06/2022 in het administratieve team stappen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan 20 uur/week.

Eigenlijk is dit helemaal de droomjob die Heidi omschreef tijdens de start van haar eerste traject op 22/10/2019. De aanhouder wint !