Missie & Visie

MISSIE

Synkroon richt zich naar werkzoekenden, werknemers en werkgevers met een nood aan ondersteuning bij het realiseren en behouden van werk.
Werkgevers zorgen voor tewerkstelling en zijn daarmee het fundament van onze werking. We helpen hen het beste uit hun medewerkers te halen.
Werknemers coachen we op de werkvloer om hen te versterken. Daarnaast helpen we hen via loopbaanbegeleiding om hun loopbaan in handen te nemen.
Werkzoekenden coachen we in het traject naar werk en op de werkvloer. We zoeken naar wat past bij een persoon en mogelijk is op de arbeidsmarkt.

VISIE

Actief met talent

Synkroon werkt volgens de waarden en principes van Supported Employment (SUEM):

  • Iedereen heeft recht op betaalde arbeid en dat is altijd het doel van begeleiding.
  • We gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt: mensen met ondersteuningsbehoeften worden tewerkgesteld in reguliere bedrijven/organisaties met dezelfde voorwaarden als anderen.
  • We bieden voortdurende ondersteuning voor, tijdens en na tewerkstelling, afgestemd op de persoonlijke behoeften van de personen en hun werkgevers.

We organiseren gespecialiseerd werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching op maat van de klant. Op de werkvloer leren en begeleid worden door coach en werkgever is de snelste manier om resultaat te boeken.
We zetten steeds in op de sterktes van mensen, teams en organisaties. We helpen mensen ongebruikte talenten te ontdekken, te ontwikkelen en ze te ontplooien op de werkvloer.
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
We durven onszelf in vraag stellen en we zetten in op continue verbetering van onze werking.
We werken samen met partners om een zo volledig mogelijke dienstverlening aan onze klanten te bieden.
We detecteren noden van onze klanten en doen beleidsaanbevelingen.

WAARDEN

Klant centraal
De klant zit bij ons aan het stuur. We leveren maatwerk voor elke werkgever, werknemer en werkzoekende. Omdat elke persoon en elke organisatie uniek is en elke vraag anders.

Ervaringsgericht
Al doende leert men. Wij kiezen voor leren en groeien in de praktijk, zowel via coaching als via begeleiding en vorming op de werkvloer.

Integrale aanpak/samenwerking
We betrekken alle nodige partners in het proces en leveren een uniforme dienstverlening. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid waarbij we elkaars rechten en plichten respecteren. Wij werken efficiƫnt samen. We zorgen voor een naadloos traject voor de klant.

Transparant
We communiceren open, helder en direct en moedigen mensen aan hetzelfde te doen. We benoemen waar het schoentje wringt wanneer dat nodig is.

Resultaatgericht
We leveren concrete en tastbare resultaten. We ondersteunen alle partijen om hier actief hun bijdrage toe te leveren.

Enthousiasme en expertise
We werken met inzet en gedrevenheid. We voeden ons voortdurend met nieuwe perspectieven en inzichten. We leren van elkaar.