ESF-projecten

Volgende projecten worden gesponsord door het ESF en de Vlaamse overheid

GESPECIALISEERD WERKPLEKLEREN

Begeleiding van werkzoekenden naar duurzaam werk via intensieve ondersteuning bij gespecialiseerd werkplekleren. Klanten hebben nood aan gespecialiseerde dienstverlening als het risico op langdurige werkloosheid groot is ten gevolge van ernstige beperkingen op vlak van gezondheid en functioneren.

GESPECIALISEERDE JOBCOACHING

Wil je je job terug oppikken, maar kan je hierbij wat ondersteuning gebruiken? Een gespecialiseerde jobcoach begeleidt je gratis op de werkvloer. Je coach bekijkt welke noden je hebt om je job goed uit te oefenen en zoekt een oplossing.

LOOPBAANBEGELEIDING

Wil je groeien in je loopbaan, maar weet je niet hoe je dit best aanpakt? Zit je met twijfels over je job? Wil je een betere balans tussen werk en privé? Volg loopbaanbegeleiding.

DOORSTROOM

Doorstroom van sociale economie naar regulier circuit.
Tijdens dit traject wordt de medewerker begeleid bij het zoeken naar een gepaste vacature en krijgt hij of zij de kans om via TBS (ter beschikking stelling) een bedrijfsstage te doen. Op het einde van het traject wordt beslist of de medewerker klaar is voor het gewone arbeidscircuit of niet.

JONGERENWERKING

DASH is een project voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die op korte termijn kunnen doorstromen naar het NEC mits een extra duwtje in de rug. Het project focust zich op jongeren met een multiproblematiek of met een (vermoeden van een) arbeidsbeperking.

EXCLUSIEF INCLUSIEF

Exclusief Inclusief is een project gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) waar Synkroon, als lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen zijn schouders onder zet. Met dit project willen we het inclusief werken en ondernemen promoten. We willen werkzoekenden en werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling, in het bijzonder voor zij die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.  Dergelijke arbeidsinschakeling kunnen we alleen bekomen wanneer we samenwerken: de bedrijfsleiding, de werkplekomgeving en de betrokkenen zelf met eventuele externe dienstverleners.