over ons

MISSIE

Synkroon richt zich naar werkgevers, werknemers en werkzoekenden om een duurzame tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Werkgevers zorgen voor tewerkstelling en zijn daarmee het fundament van onze werking. We helpen hen het beste uit hun medewerkers te halen. We doen dit via gespecialiseerde coaching en advies, ondersteuning bij re-integratie na langdurige afwezigheid en outplacement.

Werknemers versterken we om hun loopbaan in handen te nemen via loopbaanbegeleiding.

Werkzoekenden en werknemers coachen we in het traject naar werk en op de werkvloer. We zoeken naar wat past bij een persoon en mogelijk is op de arbeidsmarkt. We vertrekken steeds vanuit sterktes. We helpen mensen ongebruikte talenten te ontdekken en te ontwikkelen.VISIE

Actief met talent.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben een massa talenten. De werkgevers hebben alle beschikbare talenten broodnodig.

We streven naar een samenleving waar ieder talent gewaardeerd wordt en diversiteit op de werkvloer een werkwoord is.

Samen met partners maken wij de brug tussen mensen met een arbeidsbeperking en de werkvloer.WAARDEN

Klantgericht

We leveren maatwerk voor elke werkgever, werkende en werkzoekende. Omdat elke persoon en elke organisatie uniek is en elke vraag anders.

Ervaringsgericht

Al doende leert men. We kiezen voor leren en groeien vanuit de praktijk, zowel in coaching en vorming als op de werkvloer.

Integrale aanpak

We betrekken alle nodige partners in een proces. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid waarbij we elkaars rechten en plichten respecteren.

Transparant

We communiceren open, helder en direct en moedigen mensen aan om hetzelfde te doen. We benoemen waar het schoentje wringt wanneer dat nodig is.

Resultaatgericht

We leveren concrete en tastbare resultaten. We ondersteunen alle partijen om hier actief hun bijdrage toe te leveren.

Enthousiasme en expertise

We werken met inzet en gedrevenheid. We voeden ons voortdurend met nieuwe perspectieven en inzichten. We leren van elkaar.