werkgever

Werkgevers zorgen voor tewerkstelling en zijn daarmee het fundament van onze werking.


Optimalisatie van personeelsbeleid

Synkroon ondersteunt werkgevers en HR-diensten • Ondersteuning van werkgever en HR bij selectie en werving
 • Advies rond ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen
 • Juiste m/v op de juiste plaats
 • Opleidingen op maat (ICT)

Integratie van nieuwe medewerkers

Synkroon ondersteunt de integratie van nieuwe medewerkers door coaching op de werkvloer
Duurzame tewerkstelling

Synkroon ondersteunt werkgever en werknemer door:

 • Gespecialiseerde coaching op de werkvloer
 • Disability Case Management (DCM)
 • Outplacement

Gespecialiseerde coaching op de werkvloer

 • gesprekken en observaties
 • opstellen persoonlijk actieplan
 • meedraaien op de werkvloer
 • implementatie acties

Disability Case Management (DCM)

Wat met langdurige afwezigheid op de werkvloer?

 • Schetsen wettelijk kader
 • Betrekken alle actoren
 • Advies
 • Jobanalyse en jobmatching
 • Implementatie beleid of individuele case

Outplacement

Wanneer u als werkgever moet overgaan tot een ontslag.

 • Schetsen wettelijk kader
 • Persoonlijk intakegesprek en detectie nieuwe jobperspectieven
 • Sterkte-/zwakteanalyse
 • Sollicitatietraining
 • Persoonlijke coaching


werkzoekende

Zoek je duurzaam werk en moet je rekening houden met een arbeidshandicap?

Synkroon coacht je in jouw traject naar werk. Samen zoeken we naar wat bij je past en wat mogelijk is op de arbeidsmarkt. Wij vertrekken vanuit jouw sterktes en helpen je ongebruikte talenten ontdekken.


 • Maatwerk: omdat elke persoon uniek is en elke vraag anders. We maken moeilijkheden bespreekbaar en zoeken oplossingen op de werkvloer.
 • Individueel: begeleiding van een persoonlijke coach.
 • Ervaringsgericht: al doende leert men. Wij kiezen voor leren en groeien vanuit de praktijk met stages op de werkvloer.
 • Resultaatgericht: Synkroon levert concrete en tastbare resultaten. Wij verwachten van jou hetzelfde en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.


stories
Het verhaal van Michel
Voor Michel is het een enorm grote stap wanneer hij die bewuste dag de voordeur van Synkroon opent en zich aanmeldt voor een traject op maat. Hij maakt kennis met Iris, de coach die hem is toegewezen. Michel zijn argwaan verdwijnt wanneer het gesprek op gang komt ...
werknemer

De juiste persoon op de juiste plaats!
Niets is zo belangrijk als een goede match tussen werknemer en werkgever.


Ervaar je omwille van langdurige ziekte of arbeidshandicap (fysieke problemen, burn-out …) moeilijkheden op de werkvloer? Synkroon ondersteunt je door:


Loopbaanbegeleiding

Je hebt een job maar voelt je niet zo gelukkig omdat:

 • Je je job fysiek niet meer aankan
 • Je door een ziekte of chronische aandoening niet meer hetzelfde kan als vroeger
 • Je het ritme niet meer aankan
 • De stress op het werk te hoog is
 • Je er al lang van droomt om iets anders te doen
 • Je werk niet genoeg rekening houdt met jouw beperking

Maak dan de jobclick!

Meer informatie over loopbaanbegeleiding vind je op www.jobclick.be


Gespecialiseerde coaching op de werkvloer • Gesprek met u en de werkgever
 • Observaties en ondersteuning van een persoonlijke coach die meedraait op de werkvloer
 • Opstellen van een persoonlijk actieplan
 • Tips naar collega’s en werkgever
 • Evaluaties